Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktuality

Kalendarium

květen 2024
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Navštivte nás na

Charakteristika

Chlapecký pěvecký sbor, Písnička, Canzonetta a Canzone

Pěvecký sbor Canzonetta založila Mgr. Jaroslava Kunická Halamová na Základní umělecké škole Příbram I., náměstí T. G. Masaryka 155 v roce 2001. V době vzniku sbor začínal jako komorní, nyní je rozdělen do tří skupin: Canzonetta (hlavní sborové oddělení žáků 11 let a výš), Písnička (přípravné oddělení Canzonetty) a Chlapecký pěvecký sbor (žáci 1. stupeň ZŠ). Sbor vystupuje s klavírním doprovodem, který zajišťuje paní učitelka Anna Dubová. Výbornou spolupráci také navázal s Hudebním seskupením a Školním orchestrem, které ve škole vede pan učitel Jiří Vlas.

Repertoár sboru je velmi rozmanitý, na koncertech jsou slyšet spirituály, klasické skladby (Rusalka – památník Antonína Dvořáka červen 2022), lidové písně v různých úpravách a muzikálové i populární písně, které patří k těm nejoblíbenějším. Zpěv bývá doplněn hrou na hudební nástroje a pohybovou složkou. Pěvecký sbor vystupuje zejména na školních akcích jako jsou Zahradní slavnosti, Adventní koncerty v Divadle A. Dvořáka Příbram a třídní koncerty. Představil se i v pražské Lucerně nebo na slavnostním koncertě pořádaném Akademií věd České republiky. V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou Dobříš vystupoval sbor Canzonetta na koncertech v Kulturním domě v Dobříši.

Příležitostně je sbor zván i k umělcům vystupujícím v Příbrami. Účinkoval při koncertě Daniela Hůlky a Lubomíra Brabce, Jaroslava Svěceného, Václava Hudečka, Štěpána Raka a v roce 2019 byl přizván také na koncert Václava Neckáře v Hořovicích. V Praze vystoupil s pěveckým sborem Cantoria Praha (Slavnostní koncert ve Svatyni Krista Krále).

Každoročně sbor spolupracuje s Příbramským Big Bandem v Divadle A. Dvořáka Příbram, Festivalu pěveckých sborů a účastní se i Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami. V minulých letech opakovaně zpíval na akcích pro Hornické muzeum a na MISS Příbramsko. Účastnil se i mezinárodního festivalu „Dialog kultur“, Sborové přehlídky v Berouně a zpíval i v Západočeském muzeu v Plzni.

V roce 2012 sbor nahrál ve spolupráci se ZUŠ Dobříš své první CD a v roce 2019 se podařilo díky ZUŠ v Příbrami vydat další CD s vánoční tématikou, které mělo velký úspěch.

Značným přínosem pro sbor byl roku 2015 seminář hlasové výchovy pod vedením paní PaedDr. Aleny Tiché, Ph.D., který otevřel nové možnosti při práci ve sboru.

Jednou z významných příležitostí, představit sbor i v zahraničí, byl zájezd do Holandska.

Rok 2016 byl pro sbor ve znamení nahrávání skladeb se známými umělci. Proběhla úžasná spolupráce s Václavem Hudečkem při natáčení skladeb Largo a Příbramské zvony v nahrávacím studiu „ A „ ČRo v Praze v Karlíně, ke kterým byl vytvořen i videoklip. Sbor také natočil skladbu Vánoce od současného skladatele Vladimíra Wimmera.

V roce 2018 sbor vystoupil na Dobříši pro Masarykovo sanatorium, kde měl veliký úspěch.

V roce 2021 oslavil sbor 20. výročí od svého vzniku, který se kvůli pandemické situaci oslavil až v roce 2022 formou vyprodaného koncertu na Velké scéně Divadla A. Dvořáka Příbram. Pro tuto příležitost vznikl z bývalých členek sboru nový soubor Canzone. Činnost ženského pěveckého sboru Canzone přetrvává i nadále a jeho řady se stále rozrůstají. Novinkou letošního Festivalu pěveckých sborů Příbram je Chlapecký pěvecký sbor, který má přes 20 zpěváků.