ZÁPISY NOVÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

se konají v těchto dnech (pondělí, úterý, čtvrtek)

13., 14., 16. května 2019, vždy 13:30 - 17:00

rozpis jednotlivých oborů a studijních zaměření viz. níže

všechny obory budou probíhat v budově na náměstí T. G. Masaryka 155, Příbram I - dle aktuálního rozpisu tříd

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je věk 5 let (k 1. 9. 2019).
Před konáním zápisů je nutné vyplnit internetovou přihlášku ZDE. Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.
O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2019 (e-mailem nebo telefonicky).
V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, bude vám po dohodě na tel.: 775 662 261 nabídnut náhradní termín.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 625 311, 775 662 261, 725 797 731.

Přijďte, těšíme se na vás!
kolektiv učitelů školy

 

 

Průběh a přesné termíny zápisů:

 

HUDEBNÍ OBOR

– zjištění intonačních a rytmických předpokladů
– zpěv lidové písně dle vlastního výběru
– motivační pohovor
– hra na hudební nástroj (pokud již uchazeč v minulosti na nějaký hudební nástroj hrál)

 

akordeon: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt)
baskřídlovka: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt) – nejlépe po
baskytara: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt) – nejlépe čt
bicí nástroje: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt)
housle: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt) – nejlépe út, čt
klarinet: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt) – nejlépe po
kontrabas: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt) – nejlépe st
elektrická kytara: 13., 14. května 2019 (po, út)
klasická kytara: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt)
pozoun: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt) – nejlépe po
příčná flétna: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt)
saxofon: 14., 16. května 2019 (út, čt)
sborový zpěv: 13., 14. května 2019 (po, út)
sólový zpěv: 13., 14. května 2019 (po, út)
trubka: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt)
viola: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt) – nejlépe út, čt
violoncello: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt) -  nejlépe po, út
zobcová flétna: 13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt)
přípravná hudební výchova – skupinová výuka:
(pro žáky ve věku 5 a 6 let k 1. září 2019):
13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt)

V letošním roce se z důvodu naplnění kapacity neotevírá možnost přijímání žáků do studijního zaměření hra na klavír.

 

VÝTVARNÝ OBOR

– kresba postavy, zvířete v zajímavém prostředí
– motivační pohovor
– zájemci mohou přinést na ukázku vlastní výtvarné práce z domova

13., 14., 16. května 2019 (po, út, čt)
vždy 13:30 - 17:00
v přízemí školy ve výtvarném ateliéru


LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ OBOR


– uchazeč si připraví recitaci krátkého textu – básně, monologu,
úryvku z knihy, vlastní tvorbu nebo vlastní scénku na libovolné téma
– ztvární krátkou improvizaci na zadané téma
– motivační pohovor

16. května 2019 (čt)
13:30 - 17:00, v sálku školy, v 1. patře