Základní umělecká škola Příbram, Náměstí T. G. Masaryka 155

Zápisy

DODATEČNÉ ZÁPISY NOVÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Pokud máte zájem o náhradní termín zápisů, vyplňte on-line přihlášku - viz. odkaz níže - a zavolejte na telefon 318 625 311.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je věk 5 let (k 1. 9. 2020).
Před konáním zápisů je nutné vyplnit internetovou přihlášku ZDE. Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.
O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2020 (prostřednictvím odkazu v poslané přihlášce nebo telefonicky).


Prosíme, aby k talentové zkoušce přišel nezletilý uchazeč v doprovodu JEDNOHO zákonného zástupce nebo zletilý zájemce o studium sám (důvodem je co nejmenší počet osob ve škole).
K talentovým zkouškám je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde) za každou osobu, která bude přítomna u talentové zkoušky. 

Uchazeče budou vyzvedávat u hlavního vchodu pedagogové v domluvených rezervovaných časech. Prosíme o dodržení konkrétních termínů. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 625 311, 720 705 075, 725 797 731.

Přijďte, těšíme se na vás!
kolektiv učitelů školy

 

 

Průběh talentových zkoušek:

 

HUDEBNÍ OBOR

– zjištění intonačních a rytmických předpokladů
– zpěv lidové písně dle vlastního výběru
– motivační pohovor
– hra na hudební nástroj (pokud již uchazeč v minulosti na nějaký hudební nástroj hrál)

 

LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ OBOR


– uchazeč si připraví recitaci krátkého textu – básně, monologu,
úryvku z knihy, vlastní tvorbu nebo vlastní scénku na libovolné téma
– ztvární krátkou improvizaci na zadané téma
– motivační pohovor

 

VÝTVARNÝ OBOR

– kresba postavy, zvířete v zajímavém prostředí
– motivační pohovor
– zájemci mohou přinést na ukázku vlastní výtvarné práce z domova

 

Základní umělecká škola,
Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155

Adresa:
Základní umělecká škola
Náměstí T. G. Masaryka 155
261 01, Příbram

tel.: +420 318 625 311
info@zuspribram.cz

ředitelka: Mgr. Petra Havlíková
tel.: 725 797 731
petra.havlikova@zuspribram.cz

zástupkyně ředitelky: Kateřina Kožená
tel.: 720 706 029
katerina.kozena@zuspribram.cz