Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktuality

Kalendarium

květen 2024
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Navštivte nás na

Literárně-dramatický obor

Vzdělávání v literárně-dramatickém oboru začíná ročním nebo dvouletým přípravným studiem a pokračuje základním studiem I. a II. stupně. Základní studium I. stupně je rozloženo do 7 let, následuje čtyřleté základní studium II. stupně a je možné se vzdělávat také ve studiu pro dospělé.

Do 1. ročníku přípravného studia nastupují žáci, kteří dosáhli věku 5 let, do 2. ročníku přípravného studia nastupují žáci, kteří dosáhli věku 6 let. V 7 až 13 letech nastupují žáci rovnou do základního studia I. stupně. Žáci ve věku 14 až 17 let, kteří neabsolvovali I. stupeň, zahajují studium na II. stupni přípravným studiem II. Poté plní vzdělávací obsah I. stupně v rychlejším tempu. 

V základním studiu I. a II. stupně navštěvují žáci tyto dva předměty:

Tvořivá dramatika
Umělecký přednes

V průběhu výuky těchto dvou předmětů si žáci prostřednictvím her, etud a improvizace osvojí základní herecké dovednosti, jako jsou práce s textem i s konkrétní rolí, práce s rekvizitou, pantomima, partneřina s hereckými kolegy. Součástí výuky je také rozvoj hlasových a mluvních dovedností a psaní vlastních textů.