Naše škola byla zřízena městem Příbram v červenci roku 1991 jako 2. základní umělecká škola se stálým sídlem na náměstí
T. G. Masaryka 155, Příbram I.

Zakládající ředitelkou školy se stala Mgr. Vlasta Vacková, v roce 1998 byl jmenován do funkce Jiří Mates a v roce 2003 převzal vedení školy Ing. Petr Kollert. Od roku 2005 je ředitelkou Mgr. Petra Havlíková.

Zřizovatelem školy je město Příbram, od roku 1999 je škola jeho příspěvkovou organizací.