logo

Zápisy

ZÁPISY NOVÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

se budou konat  16. 17. a 18. května 2023. 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je věk 5 let (k 1. 9. 2023).

Před konáním zápisů je nutné vyplnit internetovou přihlášku ZDE. Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.

Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.

O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2023 (prostřednictvím odkazu v poslané přihlášce nebo telefonicky).

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, bude vám po dohodě na tel.: 720 706 029  nabídnut náhradní termín.

Prosíme o dodržení konkrétních vybraných termínů a časů.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 625 311, 720 706 029, 725 797 731, 604 549 722.

Přijďte, těšíme se na vás!

kolektiv učitelů školy

 

Průběh talentových zkoušek: 

HUDEBNÍ OBOR

– zjištění intonačních a rytmických předpokladů

– zpěv lidové písně dle vlastního výběru

– motivační pohovor

– hra na hudební nástroj (pokud již uchazeč v minulosti na nějaký hudební nástroj hrál)

 

informační termíny zkoušek dle studijního zaměření (přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše):

akordeon

baskřídlovka

baskytara

bicí nástroje

housle

klarinet: 

klavír

kontrabas

elektrická kytara

klasická kytara:

trombon

příčná flétna

saxofon

sborový zpěv

sólový zpěv:

trubka

viola

violoncello:

zobcová flétna

přípravná hudební výchova – skupinová výuka:

(pro žáky ve věku 5 a 6 let k 1. září 2023): 

 

LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ OBOR

– uchazeč si připraví recitaci krátkého textu – básně, monologu,

úryvku z knihy, vlastní tvorbu nebo vlastní scénku na libovolné téma

– ztvární krátkou improvizaci na zadané téma

– motivační pohovor

 

(konkrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše)

 

VÝTVARNÝ OBOR

– kresba postavy, zvířete v zajímavém prostředí

– motivační pohovor

– zájemci mohou přinést na ukázku vlastní výtvarné práce z domova

 

(konkrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše)

 

 

 

 

Základní umělecká škola,
Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155

Adresa:
Základní umělecká škola
Náměstí T. G. Masaryka 155
261 01, Příbram

tel.: +420 318 625 311
info@zuspribram.cz

ředitelka: Mgr. Petra Havlíková
petra.havlikova@zuspribram.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Širmerová, DiS.
tel.: 604 549 722
lucie.sirmerova@zuspribram.cz

ekonomicko-administrativní pracovnice: Kateřina Valášková
tel.: 720 706 029
katerina.valaskova@zuspribram.cz