ZÁPISY NOVÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

se budou konat na jaře 2023. O přesných termínech budeme informovat na webu školy.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je věk 5 let (k 1. 9. 2023).

Před konáním zápisů je nutné vyplnit internetovou přihlášku ZDE. Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.

Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.

O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2023 (prostřednictvím odkazu v poslané přihlášce nebo telefonicky).

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, bude vám po dohodě na tel.: 720 706 029  nabídnut náhradní termín.

Prosíme o dodržení konkrétních vybraných termínů a časů.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 625 311, 720 706 029, 725 797 731, 604 549 722.

Přijďte, těšíme se na vás!

kolektiv učitelů školy

 

Průběh talentových zkoušek: 

HUDEBNÍ OBOR

– zjištění intonačních a rytmických předpokladů

– zpěv lidové písně dle vlastního výběru

– motivační pohovor

– hra na hudební nástroj (pokud již uchazeč v minulosti na nějaký hudební nástroj hrál)

 

informační termíny zkoušek dle studijního zaměření (přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše):

akordeon: 17., 18., 19. května 2022 (út, st, čt)

baskřídlovka: 18. května 2022 (st)

baskytara: 17. května 2022 (út)

bicí nástroje: 17., 18., 19. května 2022 (út, st, čt)

housle: 17., 18. května 2022 (út, st)

klarinet: 17., 19. května 2022 (út, čt)

klavír: 17., 19. května 2022 (út, čt)

kontrabas: 17. května 2022 (út)

elektrická kytara: 17., 19. května 2022 (út, čt)

klasická kytara: 17., 18., 19. května 2022 (út, st, čt)

trombon: 18. května 2022 (st)

příčná flétna: 17., 18., 19. května 2022 (út, st, čt)

saxofon: 17., 18., 19. května 2022 (út, st, čt)

sborový zpěv: 17., 18. května 2022 (út, st)

sólový zpěv: 17., 18. května 2022 (út, st)

trubka: 17., 18., 19. května 2022 (út, st, čt)

viola: 17., 18. května 2022 (út, st)

violoncello: 17., 18. května 2022 (út, st)

zobcová flétna: 17., 18., 19. května 2022 (út, st, čt)

přípravná hudební výchova – skupinová výuka:

(pro žáky ve věku 5 a 6 let k 1. září 2022): 17., 18., 19. května 2022 (út, st, čt)

 

LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ OBOR

– uchazeč si připraví recitaci krátkého textu – básně, monologu,

úryvku z knihy, vlastní tvorbu nebo vlastní scénku na libovolné téma

– ztvární krátkou improvizaci na zadané téma

– motivační pohovor

18. května 2022 (st)

(konkrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše)

 

VÝTVARNÝ OBOR

– kresba postavy, zvířete v zajímavém prostředí

– motivační pohovor

– zájemci mohou přinést na ukázku vlastní výtvarné práce z domova

17., 18., 19. května 2022 (út, st, čt)

(konkrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše)