logo

Školní vzdělávací program

Od 1. září 2012 se základní umělecké školy připojují ke školám základním a středním a začínají vyučovat podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). I my jsme jej tvořili v minulých dvou letech na základě pokynů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jeho finální verzi si nyní můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu. Výuka podle ŠVP se v tomto školním roce týká žáků, kteří budou v přípravných a prvních ročnících prvního i druhého cyklu (a to žáci jak nově nastupující, tak stávající). Ostatní žáci pokračují ve výuce dle původních osnov a učebních plánů.

Obsahem ŠVP je základní charakteristika naší ZUŠ, včetně její historie, současnosti a vizí do budoucna. Dále všemi učiteli společně sepsané a sdílené strategie, které využíváme při výuce a při směřování žáků k dosažení klíčových kompetencí v základním uměleckém vzdělávání. Dále pokračuje popis studia, studijních zaměření s hodinovými dotacemi a náplněmi jednotlivých předmětů, vytvořené samotnými vyučujícími – dozvíte se tak, co by měl v jakém předmětu žák v určitém ročníku ovládat. Další, neméně důležitou kapitolou je způsob hodnocení žáků, opět udaný na základě kritérií vytvořených samotnými učiteli. Poslední kapitoly se týkají vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných.

Ke stažení zde.

Základní umělecká škola,
Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155

Adresa:
Základní umělecká škola
Náměstí T. G. Masaryka 155
261 01, Příbram

tel.: +420 318 625 311
info@zuspribram.cz

ředitelka: Mgr. Petra Havlíková
petra.havlikova@zuspribram.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Širmerová, DiS.
tel.: 604 549 722
lucie.sirmerova@zuspribram.cz

ekonomicko-administrativní pracovnice: Kateřina Valášková
tel.: 720 706 029
katerina.valaskova@zuspribram.cz