logo

Hudební obor

Vzdělávání v hudebním oboru začíná ročním nebo dvouletým přípravným studiem a pokračuje základním studiem I. a II. stupně. Základní studium I. stupně je rozloženo do sedmi let, následuje čtyřleté základní studium II. stupně a je možné se vzdělávat také ve studiu pro dospělé.

Do 1. ročníku přípravného studia nastupují žáci, kteří dosáhli věku 5 let, do 2. ročníku přípravného studia nastupují žáci, kteří dosáhli věku 6 let. V 7 až 13 letech nastupují žáci rovnou do 1. ročníku základního studia I. stupně. Žáci ve věku 14 až 17 let, kteří neabsolvovali I. stupeň, zahajují studium na II. stupni přípravným studiem II. Poté plní vzdělávací obsah I. stupně v rychlejším tempu. V základním studiu I. a II. stupně dochází žáci na výuku hlavního vyučovacího předmětu podle zvoleného studijního zaměření a na další povinné předměty odpovídající jejich ročníku, tj. na hudební nauku a komorní hru (viz školní vzdělávací program).

V naší škole nabízíme tato studijní zaměření:

Hra na klavír 
Hra na akordeon 
Hra na elektronické klávesové nástroje 
Hra na housle 
Hra na violu 
Hra na violoncello 
Hra na zobcovou flétnu
Hra na příčnou flétnu
Hra na klarinet 
Hra na saxofon
Hra na trubku 
Hra na trombon, baskřídlovku
Hra na kytaru 
Hra na elektrickou kytaru
Hra na basovou kytaru
Hra na bicí nástroje 
Sólový zpěv 
Sborový zpěv

 

Základní umělecká škola,
Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155

Adresa:
Základní umělecká škola
Náměstí T. G. Masaryka 155
261 01, Příbram

tel.: +420 318 625 311
info@zuspribram.cz

ředitelka: Mgr. Petra Havlíková
petra.havlikova@zuspribram.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Širmerová, DiS.
tel.: 604 549 722
lucie.sirmerova@zuspribram.cz

ekonomicko-administrativní pracovnice: Kateřina Valášková
tel.: 720 706 029
katerina.valaskova@zuspribram.cz