logo

Akce

Dorota Ostřížková se  pod vedením pí. uč. Nicole Weishäuplové zúčastnila 30. 10. 2022 Violoncellové soutěže Jana Vychytila s mezinárodní účastí. Ve velké konkurenci získala 4. místo. Moc gratulujeme! Velký dík patří pí. uč. Anně Dubové za korepetici.

Základní umělecká škola,
Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155

Adresa:
Základní umělecká škola
Náměstí T. G. Masaryka 155
261 01, Příbram

tel.: +420 318 625 311
info@zuspribram.cz

ředitelka: Mgr. Petra Havlíková
petra.havlikova@zuspribram.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Širmerová, DiS.
tel.: 604 549 722
lucie.sirmerova@zuspribram.cz

ekonomicko-administrativní pracovnice: Kateřina Valášková
tel.: 720 706 029
katerina.valaskova@zuspribram.cz