Základní umělecká škola Příbram, Náměstí T. G. Masaryka 155

Kapela

Kapela jako předmět výuky má naší škole již dlouholetou tradici. Pod vedením zkušených pedagogů, aktivních hudebníků, prošla tímto souborem řada našich žáků, kteří se později také aktivně uplatnili v žánrově pestré škále rozličných hudebních seskupení. A právě tato stylová nevyhraněnost, ba naopak snaha o obsáhnutí co nejširšího hudebního záběru, je základem výuky. Cílem je začlenit mladého začínajícího hudebníka do souboru/kapely čítající standardní obsazení a postupně jej naučit řemeslu hry v kapele. Takový mladý hudebník se možná poprvé v životě setkává se základními zákonitostmi fungování jednotlivých nástrojů i celého tělesa dohromady. Učí se číst jednotlivé/své party; citlivě se snaží přizpůsobit svůj doprovod vůči sólistovi i vůči dané skladbě; tvoří si jakýsi slovník způsobu doprovodu jednotlivých stylů a posléze se i pouští, v počátcích svých pokusů, na tenký led improvizace a sólové hry. Za svůj ne zcela přesně vyměřený čas, ale naplňující se právě ve chvíli, kdy se z žáka stane již v celku platný hráč, si projde tento adept rozličným stylovým koktejlem v němž jsou namíchány ingredience popové, rockové, bluesové, jazzové a latinskoamerické hudby. Repertoár se skládá z osvědčených skladeb současných i lety prověřených autorů a interpretů. Vítaná je ale i snaha o vlastní skladatelské pokusy. A aby to, co se tito mladí hudebníci naučí, nezůstalo pouze za dveřmi zkušebny, je snaha pedagogů pořádat a podílet se na nejrůznějších vystoupeních ať již v rámci školních akcí či akcích mimo ni. Jako třešničkou na dortu, podle hudební vyspělosti daného souboru, je ve finále uskutečnění studiové nahrávky a zaznamenání potažmo dovršení tak několikaletého studia.   

Základní umělecká škola,
Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155

Adresa:
Základní umělecká škola
Náměstí T. G. Masaryka 155
261 01, Příbram

tel.: +420 318 625 311
info@zuspribram.cz

ředitelka: Mgr. Petra Havlíková
tel.: 725 797 731
petra.havlikova@zuspribram.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr. Michaela Hrnčířová
tel.: 720 705 075
michaela.hrncirova@zuspribram.cz