Časové rozvržení skupin pěveckého sboru 2018/2019

Rozvrh sborů 2018/2019


-výuka bude probíhat v budově na nám. T. G. Masaryka, v sálku školy

- sbory probíhájí od pondělí 10. září 2018


PONDĚLÍ (vyuč. Jaroslava Kunická - Halamová)

14:45 – 15:30 – Sboreček
15:35 – 17:05 – Písnička
17:10 – 18:40 – Canzonetta

Rozdělení sboristů je provedeno dle dosaženého věku a pěvecké vyspělosti.

Sboreček - zpěváci předškolního věku (navštěvující MŠ)
Písnička - zpěváci do 11 let věku
Canzonetta - zpěváci od 11 let věku 

Konzultační hodiny pro rodiče: pondělí 15:00 - 16:00, učebna č. 13 (vedle sálku)

Kontakty:
paní sbormistryně Jaroslava Kunická Halamová - tel. 774 214 521
asistentka sboru Pavlína Veselá - tel. 778 881 432