ZÁPISY NOVÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM NA 2021/2022

 

ZÁPISY NOVÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

se konají v těchto dnech (úterý, středa, čtvrtek)

25. - 27. května 2021, vždy od 13:30 v závislosti na konkrétním vybraném termínu v přihlášce

Rozpis jednotlivých oborů a studijních zaměření jsou součástí interaktivní přihlášky viz níže.

Přijímací řízení na všechny obory bude probíhat v budově na náměstí T. G. Masaryka 155, Příbram I.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je věk 5 let (k 1. 9. 2021).
Před konáním zápisů je nutné vyplnit internetovou přihlášku ZDE. Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.
O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2021 (prostřednictvím odkazu v poslané přihlášce nebo telefonicky).
V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, bude vám po dohodě na tel.: 720 706 029 nabídnut náhradní termín (v týdnu 7. - 11. června 2021).

Prosíme, aby k talentové zkoušce přišel nezletilý uchazeč v doprovodu JEDNOHO zákonného zástupce nebo zletilý zájemce o studium sám (důvodem je co nejmenší počet osob ve škole). K talentovým zkouškám je nutné přijít bez příznaků virového infekčního onemocnění a se zakrytými dýchacími cestami (respirátorem či chirurgickou rouškou). Vyžaduje-li to charakter zkoušky, platí výjimka z nošení roušek pro uchazeče, pokud je zachovám rozestup nejméně 2 metry (hra na dechové nástroje, zpěv).

Uchazeče budou vyzvedávat u hlavního vchodu pedagogové v domluvených rezervovaných časech. Prosíme o dodržení konkrétních termínů. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 625 311, 720 706 029, 725 797 731.

Přijďte, těšíme se na vás!
kolektiv učitelů školy

 

 

Průběh talentových zkoušek:

 

HUDEBNÍ OBOR

– zjištění intonačních a rytmických předpokladů
– zpěv lidové písně dle vlastního výběru
– motivační pohovor
– hra na hudební nástroj (pokud již uchazeč v minulosti na nějaký hudební nástroj hrál)

 

informační termíny zkoušek dle studijního zaměření (přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz. odkaz výše):
akordeon: 25., 26., 27. května 2021 (út, st, čt)
baskřídlovka: 26. května 2021 (st)
baskytara: 25. května 2021 (út)
bicí nástroje: 25., 26., 27. května 2021 (út, st, čt)
housle: 25., 26. května 2021 (út, st)
klarinet: 27. května 2021 (čt)
klavír: 25., 26., 27. května 2021 (út, st, čt)
kontrabas: 25. května 2021 (út)
elektrická kytara: 25., 27. května 2021 (út, čt)
klasická kytara: 25., 26., 27. května 2021 (út, st, čt)
trombon: 26. května 2021 (st)
příčná flétna: 25., 26., 27. května 2021 (út, st, čt)
saxofon: 25., 26., 27. května 2021 (út, st, čt)
sborový zpěv: 25., 26. května 2021 (út, st)
sólový zpěv: 25., 26. května 2021 (út, st)
trubka: 25., 26., 27. května 2021 (út, st, čt)
viola: 25., 26. května 2021 (út, st)
violoncello: 26., 27. května 2021 (st, čt)
zobcová flétna: 25., 26., 27. května 2021 (út, st, čt)
přípravná hudební výchova – skupinová výuka:
(pro žáky ve věku 5 a 6 let k 1. září 2021): 
25., 26., 27. května 2021 (út, st, čt)

 

 

LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ OBOR


– uchazeč si připraví recitaci krátkého textu – básně, monologu,
úryvku z knihy, vlastní tvorbu nebo vlastní scénku na libovolné téma
– ztvární krátkou improvizaci na zadané téma
– motivační pohovor

26. května 2021 (st)
(konktrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz. odkaz výše)

 

VÝTVARNÝ OBOR

– kresba postavy, zvířete v zajímavém prostředí
– motivační pohovor
– zájemci mohou přinést na ukázku vlastní výtvarné práce z domova

25., 26., 27. května 2021 (út, st, čt)
(konktrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz. odkaz výše)