ZÁPISY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPISY NOVÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

se konají v těchto dnech (pondělí, úterý, středa)

8., 9., 10. června 2020, vždy od 13:30 v závislosti na konkrétním vybraném termínu v přihlášce

Rozpis jednotlivých oborů a studijních zaměření jsou součástí interaktivní přílášky viz níže.

Přijímací řízení na všechny obory bude probíhat v budově na náměstí T. G. Masaryka 155, Příbram I.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je věk 5 let (k 1. 9. 2020).
Před konáním zápisů je nutné vyplnit internetovou přihlášku ZDE. Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.
O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2020 (prostřednictvím odkazu v poslané přihlášce nebo telefonicky).
V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, bude vám po dohodě na tel.: 720 705 075 nabídnut náhradní termín.

Prosíme, aby k talentové zkoušce přišel nezletilý uchazeč v doprovodu JEDNOHO zákonného zástupce nebo zletilý zájemce o studium sám (důvodem je co nejmenší počet osob ve škole).
K talentovým zkouškám je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde) za každou osobu, která bude přítomna u talentové zkoušky. 

Uchazeče budou vyzvedávat u hlavního vchodu pedagogové v domluvených rezervovaných časech. Prosíme o dodržení konkrétních termínů. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 625 311, 720 705 075, 725 797 731.

Přijďte, těšíme se na vás!
kolektiv učitelů školy

 

 

Průběh talentových zkoušek:

 

HUDEBNÍ OBOR

– zjištění intonačních a rytmických předpokladů
– zpěv lidové písně dle vlastního výběru
– motivační pohovor
– hra na hudební nástroj (pokud již uchazeč v minulosti na nějaký hudební nástroj hrál)

 

informační termíny zkoušek dle studijního zaměření (přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz. odkaz výše):
akordeon: 9., 10. června 2020 (út, st)
baskřídlovka: 8., 10. června 2020 (po, st)
baskytara: 9. června 2020 (út)
bicí nástroje: 8., 9., 10. června 2020 (po, út, st)
housle: 8., 10. června 2020 (po, st)
klarinet: 10. června 2020 (st)
klavír: 8., 9. června 2020 (po, út)
kontrabas: 9. června 2020 (út)
elektrická kytara: 8., 9. června 2020 (po, út)
klasická kytara: 8., 9., 10. června 2020 (po, út, st)
trombon: 8., 10. června 2020 (po, st)
příčná flétna: 8., 9., 10. června 2020 (po, út, st)
saxofon: 8., 9. června 2020 (po, út)
sborový zpěv: 8., 9., 10. června 2020 (po, út, st)
sólový zpěv: 8., 9., 10. června 2020 (po, út, st)
trubka: 8., 9., 10. června 2020 (po, út, st)
viola: 8., 10. června 2020 (po, st)
violoncello: 8., 10. června 2020 (po, st)
zobcová flétna: 8., 9., 10. června 2020 (po, út, st)
přípravná hudební výchova – skupinová výuka:
(pro žáky ve věku 5 a 6 let k 1. září 2020): 8., 9., 10. června 2020 (po, út, st)

 

 

LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ OBOR


– uchazeč si připraví recitaci krátkého textu – básně, monologu,
úryvku z knihy, vlastní tvorbu nebo vlastní scénku na libovolné téma
– ztvární krátkou improvizaci na zadané téma
– motivační pohovor

8. června 2020 (po)
(konktrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz. odkaz výše)

 

VÝTVARNÝ OBOR

– kresba postavy, zvířete v zajímavém prostředí
– motivační pohovor
– zájemci mohou přinést na ukázku vlastní výtvarné práce z domova

8., 9., 10. června 2020 (po, út, st)
(konktrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz. odkaz výše)