Kalendarium

ZÁPISY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

16. - 18. května 2018, vždy 13:30 - 17:00
rozpis jednotlivých oborů a studijních zaměření viz. níže
všechny obory budou probíhat v budově na náměstí T. G. Masaryka 155, Příbram I - dle aktuálního rozpisu tříd
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je věk 5 let (k 1. 9. 2018).
Před konáním zápisů je nutné vyplnit internetovou přihlášku ZDE. Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.
O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2018 (e-mailem nebo telefonicky).
V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, bude vám po dohodě na tel.: 739 415 364 nabídnut náhradní termín.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 625 311, 775 662 261, 725 797 731.
Přijďte, těšíme se na vás!
kolektiv učitelů školy

 

Průběh a přesné termíny zápisů:

HUDEBNÍ OBOR

akordeon: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá)
baskřídlovka: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá)
baskytara: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá) – nejlépe čt
bicí nástroje: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá)
housle: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá)
klarinet: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá) - nejlépe pá
klavír: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá)
kontrabas: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá) – nejlépe čt
elektrická kytara: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá) – nejlépe st, čt
klasická kytara: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá)
pozoun: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá)
příčná flétna: 16. a 18. května 2018 (st, pá)
saxofon: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá) - nejlépe st, čt
sborový zpěv: 16. a 18. května 2018 (st, pá)
sólový zpěv: 16. a 18. května 2018 (st, pá)
trubka: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá) - nejlépe st, čt
viola: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá)
violoncello: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá) – nejlépe pá
zobcová flétna: 16. - 18. května 2018 (st, čt, pá)
přípravná hudební výchova
(skupinová výuka – pro žáky ve věku 5 a 6 let k 1. září 2017):
16. - 18. května 2018 (st, čt, pá)


– zjištění intonačních a rytmických předpokladů
– zpěv lidové písně dle vlastního výběru
– motivační pohovor
– hra na hudební nástroj (pokud již uchazeč v minulosti na nějaký hudební nástroj hrál)


VÝTVARNÝ OBOR

vždy 13:30 - 17:00
16. a 17. května 2018 (st, čt) - p. uč. Magdalena Kolářová
18. května 2018 (pá) - p. uč. Petra Peštová
v přízemí školy ve výtvarném ateliéru


– kresba postavy, zvířete v zajímavém prostředí
– motivační pohovor
– zájemci mohou přinést na ukázku vlastní výtvarné práce z domova


LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ OBOR

16. května 2018 (st) 13:30 - 17:00, v sálku školy, v 1. patře


– uchazeč si připraví recitaci krátkého textu – básně, monologu,
úryvku z knihy, vlastní tvorbu nebo vlastní scénku na libovolné téma
– ztvární krátkou improvizaci na zadané téma
– motivační pohovor

 

Zapis plakat A3 page 001