Výuka v ZUŠ od 12. dubna 2021

Od 12. dubna 2021 dle nařízení vlády je v naší základní umělecké školy povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Může probíhat individuální prezenční výuka (jeden žák a jeden pedagog) a individuální konzultace (jeden žák a jeden pedagog).

Skupinová výuka bude probíhat stále distančním způsobem. Distanční výuka probíhá podle individuální domluvy a možností žáků a učitelů, ideálně dle platných rozvrhů hodin zavedenými komunikačními kanály (WhatsApp, Skype, Messenger, Google Meet, Google Classroom, email, aj.)

V případě dotazů kontaktujte své učitele.

 

Žáci jsou povinni v budově školy mít zakrytý nos a ústa respirátorem nebo chirurgickou rouškou, zaměstanci ZUŠ respirátorem. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje), žáci nejsou povinni mít nos a ústa zakrytá (u zpěvu mohou použít štít). 

Žáci základních uměleckých škol se nemusí testovat, učitelé budou testováni 1x týdně, někteří učitelé absolvovali očkování.