Provoz školy od 11. 5. 2020
 
Hudební obor - individuální výuka – otevíráme
- většina učitelů bude osobně učit, někteří (osoby s rizikovými faktory) budou dále vyučovat distanční formou 

 

Hudební obor - komorní hra – otevíráme (nejdéle od 18. 5. - podle učitele)
- výuka se bude přizpůsobovat prostorovým a organizačním možnostem školy – v případě, že bude ve skupině více žáků, než na rozměry místnosti může být v obvyklé třídě, pokud to bude možné, bude tato výuka přesunuta do jiné větší třídy, případně je možnost pozměnit rozvrh hodin – max. 15 žáků, v případě nemožných změn bude výuka komorní hry zrušena
- u žáků, kteří se nemohou účastnit běžné výuky ve škole, bude pokračovat distanční forma (v rámci jejich a učitelových možností)

 

Hudební obor - skupinová výuka hudebních nauk a pěveckého sboru – neotevíráme
- bude nadále probíhat distanční formou (vyučující jsou osoby s rizikovými faktory a skupinová práce v tomto oboru podléhá přísným pravidlům, která je velmi obtížné dodržet – vzdálenost, hygiena, pomůcky a jejich používání, shromažďování před školou na úzkém chodníku)
- žáci mají možnost domluvy konzultace s učiteli – individuálně nebo v malých skupinách
 
Literárně dramatický obor - otevíráme
- výuka bude probíhat ve škole, u žáků, kteří se osobně nemohou účastnit, bude komunikace distanční
 
Výtvarný obor - neotevíráme
- výuka bude i nadále probíhat distanční formou (vyučující je osoba s rizikovými faktory a skupinová práce v tomto oboru podléhá přísným pravidlům, která je velmi obtížné dodržet – vzdálenost, hygiena, pomůcky a jejich používání)
- žáci mají možnost domluvy konzultace s učiteli – individuálně nebo jednorázově v malých skupinách

 

V případě, že žák spadá do rizikové skupiny, může se jeho zákonný zástupce domluvit s učitelem na distanční výuce. Výuka by měla probíhat dle stávajícího rozvrhu, pokud to bude možné. V případě potřeby změny záleží na domluvě s učitelem.

 
 
 
Provozní opatření
 
Všichni žáci, kteří budou od 11. 5. 2020 navštěvovat v ZUŠ musí mít na první hodinu výuky vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde)Vyplněné prohlášení žák odevzdá svému učiteli. Bez odevzdaného prohlášení nemohou žáci výuku navštěvovat!
 
Do obou budov školy budou mít přístup pouze žáci, rodiče nebo doprovod žáků budou muset čekat před budovou školy. Přítomnost zákonných zástupců nebo dalších doprovázejících osob je z hygienických důvodů zakázána! Učitelé budou vyzvedávat žáky u vchodu.

 

Prosíme, dodržujte příchody "na čas", aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování před školou. Při příchodech dávejte přednost kontaktu s učiteli přes mobilní telefony, zvonek je ve škole jen jeden pro celou školu a nebude zřejmé, kdo má přijít otevřít. Prosíme o shovívavost a trpělivost, než se tuto organizaci všichni naučíme.

 

U vstupu ve škole bude místo s desinfekcí, žáci si po vstupu do budovy povinně ošetří ruce. Totéž mohou udělat i ve třídě. Žáci ihned po výuce opustí budovu školy. Následuje přestávka, aby pedagogové mohli provést dezinfekci dotykových míst.
Všichni žáci i učitelé školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagog roušku nosit, za předpokladu dodržení vzdálenosti min. 1,5 m. Pedagogové i žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 

Pedagogové, kteří jsou v rizikové skupině, budou i nadále uplatňovat distanční výuku, pokud se sami nerozhodnou jinak. Důležitá je vzájemná komunikace mezi učiteli a rodiči žáků.

 

Hygienická opatření a provoz školy se řídí nařízením MŠMT "Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020".

 

Děkujeme za vaši vstřícnost a pochopení při dodržování hygienických opatření.